יהב מחנכים לציונות

״ובני הנעורים האלה הלא הם החלוצים, שעליהם הננו משליכים את יהבנו,
ואת תקוותנו, כי המה יעברו לפנינו
לסול לנו מסילות חדשות״

0

מדריכים

0

סכום מלגות פעילות

0

שותפים

0

בוגרי יהב

"יהב- מחנכים לציונות" הוקם בשנת התשע״ו 2016 – מתוך חזונם של ארבעה: נחשון אלוני, נעמה מושינסקי, אבייתר בן ארצי וסתיו גיל. הם הבחינו בניתוק הרעיוני שבין ישראליות וישראלים לבין ערכיה האמיתיים של הציונות. הארבעה בחרו לשוב ולעסוק בשאלות הגדולות הניצבות בליבה של החברה הישראלית על יסוד ארון הספרים הציוני המתעצם מדי יום. מחבורת לימוד אחת, הארבעה הקימו את יהב, תנועה שנועדה לאפשר לחברה הישראלית לשוב ולספר סיפור משותף השואב מבארותיה של הציונות: צדק, שיוויון, כבוד ועצמאות אנושית. כדי להשיג את המטרה הזו, יהב מקימה ומפתחת קבוצות לומדים צעירים ברחבי הארץ ובקהילות יהודיות ברחבי העולם, הנאחזות בקרקע המציאות המשתנה שלנו באמצעות מערכת שורשים עמוקה ומסועפת המאפשרת צמיחה.

״החלום אינו שונה בהרבה מן המעשה, כמו שחושבים רבים. כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות; כל מעשיהם יהיו ביום מן הימים לחלום״

בנימין זאב תיאודור הרצל.

למה?

חוסנה ועוצמתה של ישראל תלויות במידה רבה בלכידותה החברתית ובשכבת המנהיגות הצעירה שלה. מכאן, שגילוי היסוד הערכי המחבר בין ישראלים וישראליות, לשם חידוש השותפות בחיי המדינה הינו צורך קיומי בחיי המדינה. חזוננו הוא לשוב ולאפשראת קיומו של סיפור ישראלי משותף, שורשי ומעמיק, אך גם עדכני, צעיר ואמיץ ברוח התנועה הציונית ובהתאם לערכיה של מגילת העצמאות.

אנו באים להכשיר את דור המנהיגות הבא בישראל ומבקשים ליצור חברה הוגנת ושוויונית. לכן, הפעילות של יהב מעצימה צעירות וצעירים להיענות לאתגרים העומדים בפתחה של החברה והמדינה.
אנו ביהב מעודדים השתתפות בחיים הציבוריים בישראל. השתתפות בחיים הציבוריים בישראל: בפוליטיקה, בשירות המדינה, בצה"ל ובמערכות הביטחון, במגזר השלישי, באקדמיה ובעולם העסקים. בניגוד לרוח התקופה, אין אנו מאמינים רק בכאן ובעכשיו, כי אם צופים למרחק.
מיסודה והתפתחותה של יהב מביאה עם השנים לכדי שיתופי פעולה פוריים ומייצרת גשר בין ארגוני חברה אזרחית, מרכזי צעירים בפריפריה, צעירים לפני גיוס, חיילים בשירות וסטודנטים צעירים. יהב מאפשרת לנו לספר יחד סיפור ישראלי עדכני ותוסס. צעירות וצעירים אלה הם תקוותנו, והם שמהווים את דור ההנהגה העתידי של מדינת ישראל. דווקא בעת הזאת, השקעה בנוער הינה השקעה לטווח ארוך והיא שתתרום לביסוס חוסנה ועתידה של מדינת ישראל.

איך?

את יהב מפעילה מדי שנה קבוצת סטודנטים מלגאים מצטיינים המהוויםאת ליבו של הארגון. סטודנטים אלה הם בעצמם בוגרי מסגרות שנות שירות ומכינות, שעשו שירות משמעותי
בצה"ל, ונבחרו מבין מאות מועמדים להדריך את הצעירים במסגרות השונות. בצעירים מובילים אלה רואים אנו מטרה בפני עצמה ואת אחד היעדים המרכזיים ביהב.

במסגרת זו הסטודנטים נפגשים ולוקחים חלק במערכים מגוונים אחת לחודש בימי שישי.
בכדי לאפשר למדריכים להוסיף ולבחור את דרכם בחיים בעצמם, ומתוך אמונה בשילוב שבין תיאוריה ומעשה, אנו מציעים ב"יהב" "חבילה שלמה"; עבודת הגשמה באמצעות חינוך הדור הצעיר בישראל, ולצידה, לימוד מעמיק של יסודות הציונות יחד עם קבוצה מובחרת של מדריכות ומדריכים בארגון. מפגשים אלה הם מפגשי העמקה, העצמה ונגיעה בסוגיות הליבה של יהב והחברה הישראלית, ובהם מחליפים הסטודנטים חוויות מההדרכות במסגרות השונות, ומבינים, דרך טקסטים שונים, את הרלוונטיות של הנושאים בימינו.
לאחר סיום ההדרכה ביהב, משתלבים המדריכים בתפקידי מפתח בציבוריות הישראלית ומצטרפים לרשת צעירים מובילי שינוי. המדריכים שמסיימים את הפעילות שלהם ביהב נשארים בקשר עם הארגון כשותפים פעילים בו. במסגרת אסיפת השותפים שלנו אנחנו מקיימים דיונים אסטרטגיים, וכן ערבי לימוד והעמקה יחד.

מי?

אנו מאמינים גדולים בבניית קהילה חזקה, רישות חברתי ושימור ההון האנושי של יהב, שכן זהו אחד היתרונות המשמעותיים שלנו כארגון. משום כך אנו עורכים מדי שנה שלושה מפגשי "שותפים" מרכזיים, בנוסף לפעילות במדיה ושימור הקשר עם השותפים, במטרה לשמור אותם בזיקה ושיתוף פעולה עם יהב. אלו הם בוגרות ובוגרי ההדרכה ביהב שלאחר סיום פעילותם בארגון וסיום לימודיהם ממשיכים לשרת בחברה הישראלית במסגרות השונות

בהסתכלות אסטרטגית לשנים הבאות, נבנה כאן כח חזק, משמעותי ומשפיע, המונה כיום כבר עשרות רבות של צעירות וצעירים במוקדי השפעה והובלה שונים במגזרים השונים, ואנו ביהב מאמינים בהמשך תהליך הליווי, ההכוונה וההשמה שלהם גם לאחר שסיימו את המלגה.

אנו באים להכשיר את דור המנהיגות הבא בישראל ומבקשים ליצור חברה הוגנת ושוויונית. לכן, הפעילות של יהב מעצימה צעירות וצעירים להיענות לאתגרים העומדים בפתחה של החברה והמדינה.
אנו ביהב מעודדים השתתפות בחיים הציבוריים בישראל. השתתפות בחיים הציבוריים בישראל: בפוליטיקה, בשירות המדינה, בצה"ל ובמערכות הביטחון, במגזר השלישי, באקדמיה ובעולם העסקים. בניגוד לרוח התקופה, אין אנו מאמינים רק בכאן ובעכשיו, כי אם צופים למרחק.
מיסודה והתפתחותה של יהב מביאה עם השנים לכדי שיתופי פעולה פוריים ומייצרת גשר בין ארגוני חברה אזרחית, מרכזי צעירים בפריפריה, צעירים לפני גיוס, חיילים בשירות וסטודנטים צעירים. יהב מאפשרת לנו לספר יחד סיפור ישראלי עדכני ותוסס. צעירות וצעירים אלה הם תקוותנו, והם שמהווים את דור ההנהגה העתידי של מדינת ישראל. דווקא בעת הזאת, השקעה בנוער הינה השקעה לטווח ארוך והיא שתתרום לביסוס חוסנה ועתידה של מדינת ישראל.

במסגרת זו הסטודנטים נפגשים ולוקחים חלק במערכים מגוונים אחת לחודש בימי שישי.
בכדי לאפשר למדריכים להוסיף ולבחור את דרכם בחיים בעצמם, ומתוך אמונה בשילוב שבין תיאוריה ומעשה, אנו מציעים ב"יהב" "חבילה שלמה"; עבודת הגשמה באמצעות חינוך הדור הצעיר בישראל, ולצידה, לימוד מעמיק של יסודות הציונות יחד עם קבוצה מובחרת של מדריכות ומדריכים בארגון. מפגשים אלה הם מפגשי העמקה, העצמה ונגיעה בסוגיות הליבה של יהב והחברה הישראלית, ובהם מחליפים הסטודנטים חוויות מההדרכות במסגרות השונות, ומבינים, דרך טקסטים שונים, את הרלוונטיות של הנושאים בימינו.
לאחר סיום ההדרכה ביהב, משתלבים המדריכים בתפקידי מפתח בציבוריות הישראלית ומצטרפים לרשת צעירים מובילי שינוי. המדריכים שמסיימים את הפעילות שלהם ביהב נשארים בקשר עם הארגון כשותפים פעילים בו. במסגרת אסיפת השותפים שלנו אנחנו מקיימים דיונים אסטרטגיים, וכן ערבי לימוד והעמקה יחד.

בהסתכלות אסטרטגית לשנים הבאות, נבנה כאן כח חזק, משמעותי ומשפיע, המונה כיום כבר עשרות רבות של צעירות וצעירים במוקדי השפעה והובלה שונים במגזרים השונים, ואנו ביהב מאמינים בהמשך תהליך הליווי, ההכוונה וההשמה שלהם גם לאחר שסיימו את המלגה.

מי ציוני? אני ציוני.

הצוות שלנו

הכירו את חברי הארגון

אירועי יהב

הצצה לאירועי יהב

מימון והשקעה

הפכו לחלק מהצמיחה שלנו

1

תכנית למידה סטנדרטית

תכנית הבסיס של יהב, המתבססת על עשרה מפגשים שבועיים

2

סמינר יומי/דו יומי

הרחבה של תכנית הסטנדרט, המיועדת להעמקה רבה יותר.

3

תכנית למידה מעמיקה

10 מפגשים - תוכן הכולל הדרכה, סיורים ומפגשים עם אנשים בנושאי ציונות

4

אירועים חודשיים

הצטרפו אלינו למגוון אירועים במהלך החודש

Scroll to Top
×