היהב שביהב

את תוכנית הלימוד של יהב מובילים סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים מהחברה הישראלית, הזוכים למלגה על תפקידם בהדרכה במהלך השנה, כדי לאפשר להם הזדמנות, במהלך שנת הלימודים, לעצור את מירוץ ההכשרה המקצועית ולהתמקד בעשיית טוב וצודק למען אחרים. ברוח הציונות – שמחייבת לכבד כל אדם באשר הוא אדם – ארגון "יהב" לא מתייחס למדריכיו כאל כלים בלבד בשליחות גדולה. כולנו אנשים. כל אחד ואחת מאיתנו הוא מטרה בפני עצמו, ולכן אנו רואים את התהליך, שמדריכות ומדריכי יהב עוברים במהלך ההכשרה, כאחד מיעדי הארגון המרכזיים. משכך אנו מציעים להם "חבילה שלמה"- מחד, עבודת הגשמה באמצעות חינוך הדור הצעיר בישראל להשתלב בעשייה ציונית בכל תחומי החיים. מאידך, לימוד מעמיק של יסודות הציונות יחד עם קבוצה מובחרת של מדריכי ומדריכות התוכנית. תוכנית זו הינה "היהב שביהב", במסגרתה עוברות ועוברים המדריכים שלנו לאורך השנה מפגשים חודשיים, טיולים וסמינרים, במטרה להכשיר אותם גם כפרטים ולבנות אותם כקבוצת פעולה מלוכדת. אנו מאמינים ביהב, כי יש לשלב בין למידה מעמיקה ובין עשייה משמעותית. לימוד מעמיק, בחינה וביקורת עצמית, פעולה כבודדים וכקבוצה, לכל אלה נדרשים מדריכות ומדריכי יהב, שנבחרו מתוך מאות סטודנטים בני גילם. זו דרכה של "יהב": הכשרת לבבות לעבודת דורנו לצד העבודה עצמה. לימוד ומעשה, זה לצד זה, כדי לשפר ולהיטיב את המציאות הקיימת.

Scroll to Top
×