יהב בקהילות היהודיות בעולם

כחלק מחזון הארגון, אנו שמים לעצמנו ביהב לפתח ולשמר את הקשר הבלתי ניתן להפרדה בין העם היושב בציון לבין הקהילות היהודיות בחו"ל. כחלק ממשימתנו לכונן מחדש סיפור משותף, ציוני, יהודי ותוסס ברוח מגילת העצמאות, אנו מאמינים, כי לא נוכל לעשות זאת ללא אחיותינו ואחינו בקהילות היהודיות ברחבי העולם. משכך, אנו פועלים ביהב לשוב ולדבר על ציונות הומניסטית ולדרוש את המעשה הציוני בן זמננו, גם ברחבי העולם, וזאת באמצעות משלחות קצרות לחו"ל של מדריכי הארגון, תוך חשיפת המדריכים לעולם המרתק של יהדות התפוצות והקשר לישראל. במהלך השנים יצאו משלחות לקהילות בקנדה, ניו זילנד, ניו יורק, דרום אפריקה, ודנמרק. בנוסף, תרגמנו את ספרי הלימוד שלנו לאנגלית וספרדית, במטרה לחבר כמה שיותר צעירות וצעירים ברחבי העולם, וכמובן מי שיבחרו בכך, לתפיסה ולשפה הציונית שלנו, וכדי לאפשר להם להגיע לכתבים ולהגות של אמהות ואבות הציונות, ולכונן יחד איתנו את אותו סיפור ציוני ונחוץ כל כך בתקופתנו.

יהב בתפוצות

הכירו את הקהילה שלנו בוורשה

הכירו את הקהילה שלנו בוושנגטון

Scroll to Top
×